Till DRIFTAUTOMATIK AB

 
 

Driftautomatik AB skapades som ett sidoföretag till Jourmontör 1953.

Då var verksamheten att tillverka elektronikkomponenter till deras larmsystem. Idag har företaget utvecklats till att bygga hela ventilation, El och Styr entreprenader.

Vi gör även service inom dessa områden, så fullt utrustade servicebilar rullar för att snabbt kunna åka på akuta jobb.

Vi använder oss av ”Byggsamordnaren”, och har ett miljö och kvalitetstänkande för att värna om framtiden.

Kunder med löpande arbeten kan alltid följa kostnader och timmar med rapporter. Vid fakturering skickas alltid ett underlag med själva fakturan så kunden kan göra en egenkontroll.

Endast miljöklassade material och produkter används i den mån det går. Våra arbetare bär alltid ID06 synligt så inga missförstånd kan uppstå.

Vi försöker utföra våra arbeten med största allvar och inga jobb är mindre värda. Egenkontroll är en självklarhet och vi fotar mycket av jobben.

Vårt nätverk med underleverantörer är bra uppbyggt och kontrolleras med jämna mellanrum så att F-skatt betalas.

Ser fram mot ett samarbete med just er, Hälsningar Driftautomatik AB.

 

Pengar under bordet går märkligt nog sällan till mannen på golvet. När man är ute på djupt vatten är det klokt att hålla munnen stängd. Det svåraste med att göra bra affärer är att undvika dåliga.

60 år i branschen